Industria IT are o mare influen?? asupra medicinei, sovaldi sale dac? e s? lu?m în considerare tehnologiile pe care le ofer? atât cercet?rii, for sale cât ?i practicii clinice. Vorbim ast?zi ...

O campanie educa?ional? derulat? de Institu?ia Prefectului Municipiului Bucure?ti ?i Ministerul Administratiei ?i Internelor Add new comment ...

Laurea?ii Premiului Nobel pentru Medicin? ?i Fiziologie 2011 sunt Bruce Beutler (SUA), Jules Hoffmann (Luxemburg) ?i Ralph Steinman (Canada), pentru cercet?rile lor privind sistemul imunitar, a ...

Cancerul de sân ?i cancerul cervical sunt printre cele mai frecvente forme de cancer la femei. Add new comment ...

Similar analizei efectelor pe care criza financiar? le are asupra s?n?t??ii, find cercet?torii au încercat s? stabileasc? care au fost consecin?ele medicale ale atentatelor din 11 septembrie 2011 ...

Cancerul si bolile cardiovasculare reprezinta principalele cauze de deces în tarile dezvoltate. Pe lânga numarul de victime pe care le fac, “competitia” între cei doi killeri se da si pentru ...

Fertilizarea ovulului de c?tre spermatozoid este procesul care st? la baza reproducerii speciei umane. Este un proces foarte complex, look care presupune sincronizarea mai multor mecanisme ?i etape ...

În lumina scandalurilor din SUA privind utilizarea excesiv? a angioplastiei cu stent, check NHLBI a anun?at derularea studiului ISCHEMIA (International Study of Comparative Health Effectiveness ...

Circa 67.000 europeni î?i tr?iesc via?a de zi cu zi pe lista de a?teptare. Între ei se afl? ?i circa 2500 români, cheap dintre care 2000 au nevoie de un rinichi nou, unhealthy 300 de un ficat, ...