Pericardita uscatã este o inflamatie acutã pericardicã caracterizatã prin aparitia de depozite fibrinoase între foitele pericardului, sildenafil cu o cantitate normalã de lichid. Add new ...

Infarctul miocardic acut reprezint? necroza unei por?iuni din mu?chiul cardiac ca urmare a întreruperii fluxului sangvin printr-o arter? coronar? ?i implicit a aportului de oxigen c?tre inim?. Add ...

Majoritatea speciali?tilor cardiologi sunt preocupa?i de suferin?a actual? a pacientului ?i se focuseaz? pe tratamentul acesteia, neglijând componenta de preven?ie a factorilor de risc, despre care ...

A?a cum aminteam într-un articol anterior despre factorii de risc cardiovascular, see lupta pentru a ne men?ine în zona f?r? risc cardiometabolic este din ce în ce mai strâns?, mai ales într-o ...

Amiloidoza senil? sau amiloidoza cu transtiretin? (ATTR) este un tip de amiloidoz? care const? în infiltrarea cordului cu fibrile de amiloid, online în special la pacien?ii vârstnici (peste 70 ...

Orice nou? descoperire în medicin? este considerat? un progres. Un exemplu este apari?ia stenturilor coronariene, purchase clinic care a revolu?ionat cardiologia interven?ional? ?i a eclipsat ...

Ectopia cordis (ectocardia, doctor exocardia) este o malforma?ie congenital? cardiac? în care inima este par?ial sau total ie?it? în afara cavit??ii toracice, remedy ca urmare a unui defect de ...