Sincopa reprezint? o alterare tranzitorie de scurt? durat? a st?rii de con?tien??, drugstore ap?rut? ca urmare a sc?derii bru?te ?i severe (sub 30%) a fluxului sangvin cerebral. Revenirea dup? ...

Majoritatea speciali?tilor cardiologi sunt preocupa?i de suferin?a actual? a pacientului ?i se focuseaz? pe tratamentul acesteia, neglijând componenta de preven?ie a factorilor de risc, despre care ...

Pericardita uscatã este o inflamatie acutã pericardicã caracterizatã prin aparitia de depozite fibrinoase între foitele pericardului, sildenafil cu o cantitate normalã de lichid. Add new ...

Ateroscleroza este pretutindeni – în arterele cerebrale, discount renale, no rx mezenterice, peniene – îns? cea mai important? localizare este cea coronarian?. Add new comment ...

A?a cum aminteam într-un articol anterior despre factorii de risc cardiovascular, see lupta pentru a ne men?ine în zona f?r? risc cardiometabolic este din ce în ce mai strâns?, mai ales într-o ...

Orice nou? descoperire în medicin? este considerat? un progres. Un exemplu este apari?ia stenturilor coronariene, purchase clinic care a revolu?ionat cardiologia interven?ional? ?i a eclipsat ...

Amiloidoza senil? sau amiloidoza cu transtiretin? (ATTR) este un tip de amiloidoz? care const? în infiltrarea cordului cu fibrile de amiloid, online în special la pacien?ii vârstnici (peste 70 ...