Celulele gastrice: parietale (oxintice) vs. principale (zimogene)

Ca orice alt segment de tub digestiv, sildenafil interiorul stomacului este c?ptu?it de un strat epitelial, care constituie prima interfa?? între mucoas? ?i con?inutul gastric.

Acest epiteliu de acoperire este un epiteliu simplu cilindric alcătuit din celule mucoase, care secretă mucus și îl protejează de secreția gastrică acidă. De la suprafața mucoasei, acest epiteliu se invaginează în profuzime (în lamina propria), formând criptele gastrice. Pe traseul criptelor se regăsesc și câteva celule mucoase, care protejează împotriva acidului clorhidric care se secretă spre lumenul gastric. La baza criptelor gastrice se deschid glandele gastrice, care au aspect diferit în funcție de segmentele stomacului (zona cardială, corporeofundică, antropilorică) și unde se află celulele parietale și celulele principale, dar și alte tipuri celulare (celule ce aparțin sistemului neuroendocrin difuz).

Celulele parietale (oxintice) sunt localizate preponderent în porțiunea superioară a glandelor gastrice și sunt responsabile de sinteza de acid clorhidric (HCl) și factor intrinsec Castle (necesar pentru absorbția vitaminei B12). Secreția de HCl se face ca răspuns la stimularea histaminică (via receptori H2), prin acetilcolină (via receptori M3) sau gastrină. În anemia pernicioasă (Biermer) există deficit de vitamină B12 prin lipsă de factor intrinsec, urmare a prezenței anticorpilor anti-celulă parietală. Pe de altă parte, în infecția cu Helicobacter pylori, scăderea cronică a acidității gastrice (prin neutralizarea acidului clorhidric cu amoniac rezultat din activitatea ureazei bacteriene) determină creșterea numărului celulelor oxintice de până la 2-3 ori.

Celulele principale (zimogene, pepsinogene) sunt situate predominent la baza glandelor și au drept funcție sinteza și secreția de pepsinogen (sub formă de proenzimă, care se activează pe traseul glandei pe măsură ce se excretă spre lumenul stomacului) și în cantiate mai mică de lipază.

Add comment


Security code
Refresh