Tetanosul este o infectie bacterian? teluric? produs? de bacilul tetanic, and purchase fiind favorizat? de prezenta pl?gilor murdare. Numele de tetanos vine de la grecescul teinein, care înseamn? ...

Varicela (v?rsatul de vânt) este o viroz? eruptiv? a copil?riei, remedy foarte contagioas?, manifestat? printr-o erup?ie polimorf? maculo-papulo-veziculo-crustoas? ap?rut? în valuri. Add new ...

Mononucleoza infec?ioas? (mono) sau boala s?rutului (kissing disease) este o boal? infecto-contagioas? acut? cauzat? de virusul Epstein-Barr (EBV) ?i manifestat? clinic prin febr?, sovaldi sale ...

Granulomul este expresia unei inflama?ii cronice pe care organismul nu reu?e?te s? o elimine. Add new comment ...

Infec?ia cu virusul hepatitic B (VHB) reprezint? o cauz? important? a bolilor cronice de ficat, see putând evolua în timp c?tre ciroz? hepatic? ?i cancer hepatocelular. Add new comment ...

Aspergiloza reprezint? o infec?ie fungic? ce cuprinde mai multe localiz?ri, search cele mai frecvente fiind: aspergiloza bronhopulmonar? alergic?, rx aspergilomul pulmonar ?i aspergiloza invaziv?. ...

Oreionul se mai nume?te ?i parotidit? epidemic?. Este o infec?ie viral? acut?, de obicei autolimitant?, mai frecvent? la copii, caracterizat? prin afectarea gladelor salivare parotide, pancreasului, ...

Aprobat pentru prevenirea negilor genitali ?i cancerului cervical la femei, cialis vaccinul HPV este eficient ?i în prevenirea leziunilor ano-genitale la b?rba?ii tineri, pharmacy conform unui ...

Trichineloza (Trichinoza) este o infectie parazitar?, drugstore cauzat? de un nematod din genul Trichinella a c?rui larv? se localizeaz? în musculatura unor mamifere s?lbatice sau domestice. Prima ...

Hidatioza sau chistul hidatic unilocular reprezint? o infec?ie parazitar? sever?, unhealthy view uneori fatal? care afecteaz? deopotriv? animalele ierbivore ?i omul. Add new comment ...

Ultimele comentarii